Vissza az oldal tetejére

Kállay Miklós külpolitikája

Legyen Ön az első, aki véleményt ír erről a termékről

Szerző:
Magyarországra úgy köszöntött az 1942-es esztendő, hogy hazánk hadiállapotban állt a Szovjetunióval és Nagy-Britanniával. Budapestről - német nyomásra - az Egyesült Államoknak is hadat üzentek. Az 1942. március 9-én hivatalba lépő Kállay Miklós legfőbb feladata viszont abban állt már, hogy a második világháborúból fokozato­san kivezesse az országot. Kállay, eltérő körülmények közt, Teleki Pál nyomdokain kívánt haladni, kinevezése mögött befolyásos tényezők munkálkodtak, akik szemé­lyét szóba hozták, s így "lassanként meggyőződéssé vált" - írta a kor egyik fontos tanúja Kornfeld Móric -, hogy raj­ta kívül "nincs is más".


A magyar külpolitika az 1938 és 1941 között elért terü­leti nyereségek megőrzésére, illetőleg egy a háborús vere­ségből következő újabb Trianon elkerülésére törekedett. A külpolitika a háborús körülmények között lényegileg különbözött a békeidők során megszokottól, a titkosszol­gálati tényezőknek és háttérfiguráknak nagyobb szerep jutott. A háború egyúttal a veszélyeztetett kisállami lét alapvető kérdéseit vetette fel, súlyos dilemmák elé állítva a magyar kormányfőt. Kállay alakjáról mindemellett job­bára tragikomikus színezetű kép maradt vissza történel­mi tudatunkban, néhány visszatérő közhely ötlik fel ben­nünk újra és újra a "Kállay-kettős"-ről vagy az úgyneve­zett "hintapolitikáról". Korábban a hazai szakirodalom meghatározó eszmefuttatásainak sem sikerült - kevés ki­vételtől eltekintve - túllépniük az osztályszempontú "rendszermentés", valamint a fatalista "kényszerpálya" elméletek gondolatkörén. Nem váltak átláthatóvá a Ma­gyarország sorsát végül eldöntő bonyolult és rejtett össze­függések sem. Ez a kötet az összefüggések feltárására tesz kísérletet, Kállay tevékenységének értékelésekor arra irá­nyítva rá a figyelmet, amit számunkra a legvilágosabban Bibó István szavai mondanak el, melyek szerint Közép- és Kelet-Európa népeinek külpolitikáját végső soron "nem elvek" és nem "lelki habitusok", de még "nem is tárgyi ér­dekek" döntötték el, hanem "kizárólag területi vitáikból fakadó pozíciójuk."


Méret (mm): 145 x 203 x 15
Oldalszám: 348
Megjelenés: 2008. Tovább...

Ár: 2470 Ft

Az itt látható termék csak ismertetés, leírás, a katalógus része. Nem rendelhető tétel!

Kertészeti könyvek a Wiandt Kertészet webáruházában rendelhetők az alábbi linken:


Vélemények
Írja le saját véleményét

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Más könyvek